Bruulsema en Bruursema Homepage!

Documenten

» Allemaal zien     «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12» Volgende»     » Dia Voorstelling

Bezig...

Geboorteaangifte van Derk Derks Bruilsema

Op heden den dertienden april achtienhonderd en vijfendertig des middags om twaalf uren is voor ons Hendrik Willem van Giffen, Wethouder der Stad Groningen Speciaal belast met de functie van Officier van den Burgerlijken Stand verschenen :Johan Marius BuschAdamani oud vierentwintig jaren, Student in de medicijnen alhier woonachtig, dewelke geassisteerd door twee getuigen, de eerste Reinoldus Jacobus Tellegen, oud drieentwintig jaren, Student, de tweede Wessel Ottenhoff oud vierenvijftig jaren, zonder beroep, beide alhier woonachtig, heeft verklaard, dat Afien Bruilsema oud vijfendertig jaren, zonder beroep, geboren te Zandeweer, wonende te Groningen, ongehuwd, op den twaalfden deser des nachts te half drie uur verlost is alhier aan de A.Sch.Tn.11?? van eenen Zoon, dewelke genaamd zal worden Derk Derks. Tengevolge van deze verklaring hebben wij de tegenwoordige acte opgemaakt die door den aangever/welkebij de verlossing heeft geassisteerd/ getuigen en ons na voorlezing is getekend,

J.M.BuschAdamani H.W.van Giffen

W.Ottenhoff

R.J.Tellegen

G.A.Stratinge


Bestandsnaamoriginele_aangifte_van_Derk_Derks.jpg
Bestandgrootte123.79k
Dimensies678 x 643
Verbonden metDerk Derks Bruilsema

» Allemaal zien     «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12» Volgende»     » Dia Voorstelling