Bruulsema en Bruursema Genealogie!

Print Voeg bladwijzer toe

Documenten

» Allemaal zien     «Vorige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 20» Volgende»     » Dia voorstelling

Bezig...Overlijdensaangifte van Afien Bruilsema

In het jaar duizend achthonderd eenenveertig den dertienden der maand Mei, zijn voor ons Wethouder,ambtenaar van den burgerlijkenstand der Gemeente Groningen, Arrondissement en Provincie Groningen verschenen: Wessel Wessels, oud dertig jaren, van beroep voormanst*****, en Wessel Ottenhoff oud eenenzestig jaren , zonder beroep, beide alhier wonende, geen nabestaanden van den overledenen, welke ons hebben verklaard, dat heden nacht te een uur binnen deze Gemeente is overleden Afien Bruilsema bijna eenenveertig jaren oud, van beroep arbeidster geboren te Zandeweer, laatst gewoond hebbende in de Kruisstraat,**********************, tweehonderd achtenvijftig, ongehuwd, dochter van Derk Derks Bruilsema, van beroep arbeider, zijnde de woonplaats onbekend, en van wijlen Grietje Pieters. Vanwelke aangifte en verklaring deze akte is opgemaakt, en ingeschreven op de beide dubbelen van het Overlijdensregister dezer Gemeente, en is deze akte nadat deze *********was voorgelezen, door de getuigen *********** ons getekend,
W. Ottenhoff
W. Wessels


BestandsnaamOverlijdensaangifte_van_Afien_Bruilsema.jpg
Bestandgrootte69.9k
Dimensies575 x 418
Verbonden metAafien Bruilsema

» Allemaal zien     «Vorige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 20» Volgende»     » Dia voorstelling