Bruulsema en Bruursema Genealogie!

Print Voeg bladwijzer toe

Documenten

» Allemaal zien     «Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 20» Volgende»     » Dia voorstelling

Bezig...Geboorteaangifte van Willem Bruursema

Op heden den vijftienden April achtienhonderd negentwintig des voordemiddags om elf uren is voor ons Hendrik Willem van Giffen wethouder der Stad Groningen Speciaal belast me de functien van Officier van den Burgerlijken Stand verschenen Marius Jan Keiser oud tweeentwintig jaren Student in de Medicijnen alhier woonachtig, dewelke geassisteerd door twee getuigen de eerste Bernard Johan Robbert van Hasper (of Haspes, of Haspelt , L.B.) oud tweeentwintig jaren, de tweede Jonas David Oppenheim oud eenentwintig jaren beide studenten alhier woonachtig, heeft verklaard , dat Aaffien Bruursema oud negentwintig jaren, zonder beroep, wonende te Groningen, ongehuwd, op den veertienden dezer des morgens om half acht uren verlost is alhier in het Nosocomium Academicum van eenen Zoon, dewelke genaamd zal worden Willem. Tengevolge van deze verklaring hebben Wij de tegenwoordige Acte opgemaakt die de aangever/welke bij de verlossing geassisteerd/ getuigen en ons na voorlezing is getekend,

J.D.Oppenheim

H.W.van Giffen

M.J.Keiser

B.J.R.van Haspelt


Bestandsnaamoriginele_aangifte_van_Willem Bruursema.jpg
Bestandgrootte118.62k
Dimensies656 x 627
Verbonden metWillem Bruursema

» Allemaal zien     «Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 20» Volgende»     » Dia voorstelling